Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen 'Obchodní podmínky') Studio Berdy – Váš Masážní Oáza, provozovaného Bohumilem Šindelářem, se sídlem na adrese Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, Česká republika (dále jen 'provádějící'), definují vzájemná práva a povinnosti mezi provádějícím a fyzickými či právnickými osobami (dále jen 'klient') při poskytování služeb masážního studia. Obchodní podmínky jsou neodlučnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi provádějícím a klientem, ať již ústně, písemně, telefonicky, elektronicky či jiným způsobem.

Služby

Provozovatel Studio Berdy nabízí svým klientům řadu masážních a wellness služeb, včetně klasické masáže, terapeutické masáže, aroma masáže a dalších procedur. Detailní popis služeb, včetně jejich specifických podmínek, je klientům k dispozici na webových stránkách provozovatele nebo přímo v provozovně. Každá masáž je prováděna vyškolenými maséry, kteří mají odpovídající certifikace a jsou držiteli všech potřebných kvalifikací pro výkon své práce v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny nabízených služeb bez předchozího upozornění.

Rezervace a storno podmínky

Klient může využít služeb provozovatele na základě předchozí rezervace, kterou je možné provést osobně, telefonicky, e-mailem na [email protected] nebo prostřednictvím online rezervačního systému, pokud je k dispozici. Klient je povinen v případě zrušení rezervace nebo změny termínu to oznámit provozovateli nejméně 24 hodin předem, jinak může být klientovi účtován storno poplatek. Podrobnosti týkající se rezervačního a storno procesu jsou k dispozici na webových stránkách provozovatele nebo lze získat na vyžádání.

Odpovědnost a reklamace

Provozovatel je odpovědný za poskytování služeb na profesionální úrovni a za to, aby služby byly prováděny v souladu s předpisy bezpečnosti a zdraví. Klient má právo reklamovat služby, pokud nebyly poskytnuty za úroveň stanovenou smlouvou nebo obchodními podmínkami. Reklamaci je nutné provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů po využití služby, a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele nebo osobně na místo provozovny. Provozovatel se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu a v maximální možné lhůtě 30 dní od jejího obdržení.

Závěrečná ustanovení

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se klient může obrátit přímo na provozovatele na kontaktní detaily uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo na e-mail [email protected]. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné k datu poslední aktualizace a mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny provozovatelem. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na webových stránkách provozovatele nebo může být poskytnuta na vyžádání. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Kontaktní informace provozovatele:

  • Studio Berdy - Bohumil Šindelář
  • Šilingrovo náměstí 3/4
  • 602 00 Brno
  • Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Napsat komentář