Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a její principy v Studio Berdy

V Studio Berdy si velmi ceníme ochrany osobních údajů našich klientů a návštěvníků webových stránek. Ve světle právních předpisů Evropské unie, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), se zavazujeme k prevenci jakéhokoliv neautorizovaného přístupu k vašim osobním informacím, jakož i k jejich bezpečnému a zákonnému zpracování. Tento dokument je vytvořen tak, aby vás seznámil s tím, jakým způsobem Studio Berdy, provozované panem Bohumilem Šindelářem, sbírá, používá a ochraňuje vaše osobní údaje, a jaké máte možnosti co se týče vašeho soukromí při používání našich služeb a webových stránek.

Osobní údaje, které zpracováváme

Studio Berdy shromažďuje osobní údaje nezbytné pro poskytování kvalitních masážních služeb a pro komunikaci s klienty. Tyto údaje zahrnují příjmení a jméno, kontaktní informace jako jsou telefonní číslo a e-mailová adresa, dále informace o vašich objednávkách a využitých službách. Všechny tyto informace jsou shromažďovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte v souladu s GDPR právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, výmaz či omezení zpracování vašich údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo požadavky související s vašimi osobními údaji, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Budeme reagovat na vaše požadavky v co nejkratší možné době a v souladu s platnou legislativou. Vaše práva jsou pro nás důležitá a zavazujeme se k jejich respektování a ochraně.

Bezpečnost osobních údajů

V Studio Berdy jsme si vědomi důležitosti bezpečnosti osobních informací. Proto vynakládáme veškeré úsilí, aby byly vaše údaje chráněny proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo jakémukoliv jinému zneužití. Používáme řadu bezpečnostních technologií a procesů navržených tak, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Mezi naše bezpečnostní opatření patří šifrování dat, pravidelná kontrola našich systémů a procesů, a omezený přístup k vašim údajům pouze pro ty zaměstnance, kteří tyto informace potřebují k poskytování služeb a k vaší podpoře.

Kontaktní údaje provozovatele

Provozovatel webu Studio Berdy: Bohumil Šindelář
Adresa: Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, Česká republika
E-mail: [email protected]

Napsat komentář